Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2013

liveisbrutal
najgorsze są wieczory
kiedy leżysz w łóżku
i myślisz o całym dniu
tygodniu
o życiu
i coraz bardziej ci smutno
coraz bardziej ci źle
— wieczorem
Reposted fromuwagaratunkupomocy uwagaratunkupomocy
liveisbrutal
7744 08f9
Reposted fromlof lof

April 02 2013

liveisbrutal
liveisbrutal
liveisbrutal
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
9631 2032
święta
Reposted fromzagadka zagadka viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
Przynieś mi książkę, chcę się zatopić w słowach, w innych czasach i innych miejscach.
— 'Nawałnica Mieczy'
liveisbrutal
Mam kryzys własnej wartości. Byłoby miło, gdyby ktoś mi przypomniał, że wcale nie jestem taka beznadziejna jak mi się wydaje. 
— ...
Reposted fromnouilles nouilles viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego ludzie szczypią się w ramię, aby sprawdzić czy nie śnią? Bo ból nie kłamie, ból to jedyna rzeczywistość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
Nie ma rzeczy niemożliwych, są rzeczy których nie potrafimy zrobić.
— ...
Reposted fromiamanartist iamanartist viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
to, co jest prawdziwe nigdy nie przestanie istnieć.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
to, co jest prawdziwe nigdy nie przestanie istnieć.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
Nieraz nie chcesz płakać, bo wydaje Ci się, że jesteś silna, ale wtedy okazuje się, że jednak łzy są silniejsze od Ciebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaLast-minute Last-minute
liveisbrutal
7163 28f4
Reposted frommissdark missdark viaLast-minute Last-minute

April 01 2013

liveisbrutal
Wystarczyło spojrzenie, żeby zobaczyć, jaka jest samotna.
— dni krwi i światła gwiazd
Reposted fromdontforgot dontforgot
liveisbrutal

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

Reposted fromja-sowa ja-sowa viadontforgot dontforgot
liveisbrutal
Wiesz o czym myślę, kiedy wieczorem siadam przy biurku z malinową herbatą w ulubionym kubku, która ogrzewa moje zmarznięte dłonie? O szczęściu. Nie wiem dlaczego akurat to, ale zawsze, gdy nie mam już siły na nic, tylko to przychodzi mi do głowy. Za każdym razem stawiam sobie to samo pytanie i nie potrafię na nie odpowiedzieć. Czy można zmęczyć się szczęściem? I czy jeśli ono odbiera siły, to czy to naprawdę szczęście, czy tylko jakaś gra pozorów, w której z taką intensywnością chce się pokazać wszystkim wokół, że jest dobrze, że w końcu samemu zaczyna się w to wierzyć? Może to właśnie to jest tym głównym czynnikiem, przez który z każdym wydechem ulatnia się z człowieka nie tylko dwutlenek węgla, ale też pojedyncze strzępki jakiejś psychicznej siły, trzymającej serce w ryzach. Tylko czy to wmawianie sobie szczęścia jest okej w stosunku nie do innych, ale do samego siebie? To wyraz poddania się i tchórzostwa, bo nie potrafisz walczyć z życiem, czy raczej odwagi i uporu, bo z nim walczysz? Bo przecież można to interpretować różnie, prawda? Tylko co jest prawdą? W zasadzie - czy w tym zakłamanym świecie jest jakaś prawda? Oprócz tej, którą każdy z nas trzyma w sercu, chyba nie. I chyba jest mi przez to nas wszystkich żal, bo kiedy zrani nas jedna osoba, my z góry zakładamy, że cała reszta też chce nas skrzywdzić. Zamykamy się przed światem, nie mówimy mu zupełnie nic z rzeczy realnych, a on nie pozostaje neutralny. Przesiąka fałszem, bo każde nasze tuszowanie treści serca jest jak zwyczajne kłamstwo. Na własne życzenie robimy z życia śmietnik uczuć, które i tak nie są szczere. Udajemy nawet szczęście, a przecież to nie może się dobrze kończyć. Udawanie tak po prostu odbiera nam siły i mamy wrażenie, że życie nie ma sensu, bo co jest takiego dobrego w ciągłym udawaniu kogoś, kim nie jesteśmy? W ukrywaniu wszystkich emocji, które powinni poznawać inni ludzie zawsze, kiedy tylko są na wyciągnięcie ręki? Właśnie dlatego ciągle zastanawiam się czy można zmęczyć się szczęściem i czy kiedy ono nas męczy, to czy jest czymś prawdziwym, czy tylko kolejnym kłamstwem, tak do kolekcji.
— dontforgot
Reposted fromdontforgot dontforgot
liveisbrutal
Pro­blem z ludź­mi głę­bo­ko szczę­śli­wy­mi jest taki sam, jak z głę­bo­ko nie­szczę­śli­wy­mi. Nie można ich do ni­cze­go prze­ko­nać. Ich wizja świa­ta nie jest po­dat­na na ja­kie­kol­wiek próby re­kon­struk­cji z ze­wnątrz. Dry­fu­ją one w osob­nym ko­smo­sie, przy­po­mi­na­jąc lekko au­ty­stycz­ne dzie­ci, któ­rym rze­czy­wi­stość myli się z wła­śnie prze­czy­ta­ną książ­ką o przy­go­dach ga­da­ją­cych zwie­rzą­tek o fio­le­to­wym umasz­cze­niu.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromfallintotime fallintotime viadontforgot dontforgot
liveisbrutal
Jeden papieros na kilku i głowy pełne marzeń.
— Federico Moccia - Trzy metry nad niebem
Reposted frompouler pouler viadontforgot dontforgot
liveisbrutal
"- Pamiętasz... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko."
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
Reposted fromarizonadream arizonadream viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl